AÇIK ALAN TEKNOLOJİSİ NEDİR?

 

Açık Alan Teknolojisi aynı konu üzerinde çalışan ve düşünen kişilerin kolayca bir araya gelmesini, kısa sürede konuyu tüm boyutları ile ele almalarını, bütünsel bir analiz yapabilmelerini sağlayan bir çalışma yöntemidir.

Yöntem ile esnek ve keyifli bir ortam oluşturulur. Ancak aynı zamanda toplantı süresi çok verimli kullanılır. Yöntem, ekibin güçlenmesini ve bireylerin liderlik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlar.

Belirsizliklerde birlikte ilerleyebilmek, krizleri soğukkanlılıkla yaklaşmak ve ortaklaşa benimsenen kararlar alınması ve uygulamaya konmasının hızlandırılması için çok etkili bir araçtır. Kurum içinde çalışmalara dinamizm ve kararlılık getirir.

Değişik sayıda kişiden (5-2000) meydana gelen grupların, ortak kararlar almalarını kolaylaştırır, sorumluluk üstlenmelerini sağlar.

Yöntem Hakkında

Toplantıya katılım davet ve gönüllülük ile gerçekleşir. Açılışta daire şeklinde oturulur. Herkes konu ile ilgili eşit derecede söz sahibidir. Hiyerarşik, sosyal, mesleki, yaş ve cinsiyet farklılıklarının birlikteliği konunun çok boyutlu ele alınmasını sağlar. Başlangıçta, ana konu dışında toplantı gündemi belli değildir. Gündem, o an katılımcıların ortaya attıkları konular çerçevesinde belirlenir. Yöntem katılımcıların sorumluluk almalarını, kendi kendilerine organize olup çalışmalarını mümkün kılar. Toplantıda katılımcıların gündeme getirmek istediği tüm konular derinlemesine konuşulur, çözümler ve yapılabilecekler belirlenir. Toplantı sırasında kapsamlı bir rapor hazırlanır ve bu rapor, ev sahibi kuruma ve tüm katılımcılara dağıtılır.

Aşağıdaki koşullar mevcut ise, AAT daha etkili olur;

  • Grubun duyarlı olduğu ortak konunun varlığı ve belirlenmesi,
  • Katılımcıların çeşitliliği (yaş, cinsiyet, din, ırk, meslek vb),
  • Görüş ayrılıklarının olması,
  • Çözümü zor, karmaşık sorunların varlığı,
  • Heyecan, ilgi, yoğun duygu, duyarlılık
  • Karara varma ihtiyacı,
  • İletişim ve işbirliği gerekliliği

Harrison Owen’ın geliştirdiği yöntem 20 yıldır 130 ülkede, en az 100 bin kez, 5-2600 kişilik gruplara uygulandı.

 

 

sonraki >>

anasayfa | makale & yazı | basında aat | galeri | ilgili linkler | iletişim
copyright © Açık Alan Teknolojisi 2009 Tüm hakları saklıdır. Tasarım Statu CW