<< önceki
 

AÇIK ALAN TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER

 

APME (Associated Press Managing Editors) üyesi 120 gazeteci, basın ve yayın bölümlerinden öğrencilerle birlikte 2 gün süresince açık alan teknolojisi yöntemi ile “Ciddi Gazetecilik” başlıklı bir toplantı yaptılar. Toplantıda 13 alt konu başlığı belirlendi, bu konularda çalışıldı ve ortak bir rapor hazırlandı. 

Yöntem, Bogota’da,  Kolombia’lı çeşitli işlerde çalışan 2000 sokak çocuğunun bir gün boyunca “İşverenle Nasıl Daha İyi İşbirliği Yapabiliriz?” başlıklı toplantıda biraraya gelerek birlikte çalışmalarını mümkün kıldı.

AT&T ‘nin 1996 Olimpiyatlarındaki standı için 10 ay çalışarak bir tasarım hazırlanmıştı. Tasarım çok beğenildi, standın olimpiyat köyünün orta bölümüne taşınması istendi. Ancak bu durumda tasarımın hem ziyaretçi sayısına hem de mekana göre gözden geçirilmesi gerekiyordu. Tasarım ekibinin 23 üyesi 2 gün açık alan teknolojisi yöntemi uygulanarak çalıştılar. 2 günün sonunda yeni tasarım hazırdı. Eğlenceli olarak nitelendirdikleri toplantıdan ayrılırlarken malzeme sipariş listesini hazırlamışlardı.

1997'de Washington eyaletinde kültür yaşantısının canlanması gerektiği düşünüldü. Bu amaçla 750.000 $'lık bir bütçe ayrılacaktı. Bütçeyi kullanabilmek için Washington Sanat  Komisyonu'nun 2000’nin ortasına kadar bir stratejik plan hazırlaması geriyordu. Komisyon planın kapsayıcı olmasını istiyordu. Bölgedeki bütün kesimlerin (doğudan, batıdan, kırsal kesimlerden, kentlerden, büyük ve küçük kurumlardan ) temsil edilebileceği ve birlikte çalışabileceği bir yöntem olduğu için planı açık alan teknolojisi ile yapılan toplantılarla hazırladılar. Her birine 5 ila 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen 20'den fazla toplantı sonucunda plan hazırlandı. Komisyon tartışmaların çıkacağından, bütçenin paylaşımında sorunlar yaşanacağından korkuyordu. Fakat tam aksine, katılımcılar ORTAK dilek ve istekleri belirlediler. Bunlara uygun olarak sanatın tüm eyalete yayılması için bir stratejik plan geliştirdiler.

Vancouver’da 35 genç bir cuma akşamı BM’in çocuk hakları ihlalleri konusunda çalışmak üzere bir araya geldiler. Cumartesi sabahı toplantıya 55 hükümet yetkilisi de dahil oldu. Açık alan teknolojisi yöntemi ile, ortaklaşa çalışarak çocuk hakkı ihlallerinin azaltılması için çeşitli stratejiler belirlediler.

BP'de görevli 80 mühendis en başarılı çalışma alanlarını tespit etmek, şirketin ve sektörün geleceğini konuşmak üzere 4 günlük bir toplantı için biraraya geldiler. Sunumların ardından açık alan teknolojisi uygulandı. Toplantı sonunda 9 çalışma grubu ve öncelikli 12 çalışma konusu belirlenmişti.

Güney Afrika’da devlete ait bir taşımacılık şirketi 300 orta kademe yöneticisini ve farklı bölgelerden 80 toplum temsilcisini, Açık Alan Teknolojisi ile biraraya getirerek, hizmette işbirliğinin artması ve toplumla ilişkilerin güçlenmesi konulu toplantılar düzenledi.     

Dünya Bankası ve BM, Asya Pasifik bölgesinde, Moğolistan’da, Singapur’da, Kamboçya’da, gençlerin ve çocukların katılımıyla, bu yöntemle stratejik toplantılar düzenledi.

Dünya Bankası, Washington’da 400 kişinin katıldığı iletişim konulu bir toplantıda bu yöntemi uyguladı.

Avrupa Konseyi, politika ve strateji belirlemek için hedef kitle temsilcilerinin katıldığı, açık alan teknolojisinin uygulandığı toplantılar düzenliyor.

Bosch und Siemens Hausgerate,  2003 yılında Açık Alan toplantıları düzenlemeye başladı. BSH, maliyetlerle ilgili yapılan ilk toplantıda hedeflenenden 150 kat daha fazla tasarruf sağladı. 6 aylık sürede ilgililerin % 80 onayıyla aldıkları kararlar, açık alan teknolojisi ile 40 günde % 95'lik onayla alınabildi.

Rockport Shoes bu yöntemle 300 çalışanı ile 3 günlük bir strateji çalışması sonunda birkaç yeni ürün geliştirdi. Yeni ürünlerin satış rakamı birinci senede 18 milyon dolar oldu.    

Modena’nın şehir planlaması hakkında çeşitli kesimlerden 100 kişi bu yöntemle 1,5 gün birlikte çalıştılar.

                      

 
<< önceki
anasayfa | makale & yazı | basında aat | galeri | ilgili linkler | iletişim
copyright © Açık Alan Teknolojisi 2009 Tüm hakları saklıdır. Tasarım Statu CW