<< önceki
 

AAT NERELERDE UYGULANIR?

 
 • Yönetim Kurulu Toplantıları
 • Strateji Belirleme Toplantıları
 • Katılımcı Karar Alma ve Yönetim Mekanizmalarının Kurulması, Canlanması
 • Hiyerarşiyi Kırmak İçin Toplantılar
 • Gelecek Dönem ile İlgili Toplantılar
 • Planlama
 • Vizyon Belirleme
 • Proje Geliştirme
 • Bütçe Çalışmaları
 • İletişim Güçlendirme Toplantıları
 • Ortak Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesinde
 • Ortak Çözümlerin Belirlenmesinde
 • İşbirliğini Artırmak, İşbirliğini Güçlendirmek İçin
 • Her Türlü Toplantının Sonunda Değerlendirme Yapılması, Gelecek İçin Önerilerin Alınması İçin
 • Farklı Grupların Ortak Çalışmalarda Bir Araya Getirilmesi
 • Katılımcı Kararlar Alınmasında
 • Sokak, Mahalle, Apartman, Site Toplantıları
 • Gençlik Toplantıları
 • Kurumsal Gelişim ile İlgili Katılımcı Toplantılar
 • Kararların Benimsenmesi ve Sahiplenilmesi Çalışmaları
 • İnovasyon
 • Satış ve Pazarlama
 • Halka İlişkiler
 • Sosyal Ağların Kurulması
 • Örgütsel Yapılanmalar
 • Sosyal Yapılanmalar
 • Sorun Çözme
 • Eğitim
 • Kurumların Yeniden Yapılanması
 • Ürün Geliştirme
 • Maliyet Çalışmaları
 • Çalışma Gruplarının Oluşumu
 • Eylem Planları
 • Organizasyon Planlama
 • Yönetişim

                      

 
<< önceki
anasayfa | makale & yazı | basında aat | galeri | ilgili linkler | iletişim
copyright © Açık Alan Teknolojisi 2009 Tüm hakları saklıdır. Tasarım Statu CW